[ส่องหุ้น JWD ผ่าน BMC]

JWD : บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) อย่างครบวงจร แบ่งเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ (1) บริการรับฝากและบริหารสินค้า ทั้งบนพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เขตปลอดอากร โดยแบ่งสินค้าที่ให้บริการได้ 4 ประเภทคือ สินค้าทั่วไป สินค้าอันตราย รถยนต์และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง (2) บริการขนส่งสินค้าในประเทศ และขนส่งสินค้าข้ามแดน เช่น ประเทศลาว และประเทศพม่า (3) บริการขนย้ายให้กับบุคคลและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ (4) บริการจัดการเอกสารและข้อมูล เช่น บริการรับฝากข้อมูล บริการรับฝากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการทำลายเอกสาร และบริการขนส่งเอกสาร เป็นต้น (5) ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ให้เช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [JWD] 2 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นพอๆกับหนี้สิน -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้น -กำไรสุทธิลดลง … Continue reading [ส่องหุ้น JWD ผ่าน BMC]

Advertisements

เจาะลึกหุ้น AOT ผ่าน 56-1

AOT เป็นธุรกิจผูกขาด จึงไม่มีคู่แข่งทางตรงมากนัก ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจุบัน ทอท.ดำเนินธุรกิจในการบริหารท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่งของประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ และนอกจากการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศแล้ว ทอท.ยังรับผิดชอบ การบริหาร กิจกรรมเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน และด าเนินธุรกิจร่วมทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับท่าอากาศยาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อาทิ บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด บริษัท ไทยเชื้อเพลิง การบิน จำกัด และบริษัทครัวการบินภูเก็ต จำกัด เป็นต้น ลักษณะลูกค้า การดำเนินงานของ ทอท. ในฐานะผู้ประกอบการและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการกิจการ … Continue reading เจาะลึกหุ้น AOT ผ่าน 56-1

THAI : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [THAI] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 7.5 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 5,500) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิเริ่มมีในปี 2559 -ROE เป็นบวกปี 2559 -อัตรากำไรสุทธิเป็นบวกปี 2559 ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services) [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [AAV] 4 ปีล่าสุด -หนี้สินรวม มากกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น ประมาณ 1 เท่ากว่าๆ (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 500) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย -ROE ประมาณ 6% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 4% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ คอมเมนต์หรือ inbox มาได้เลยครับ หรือใครอยากให้ผมสรุปบริษัทไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ผมจะไล่ทำให้แน่นอนครับ ^^ แล้วพบกับบริษัทใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 6 โมงเย็นนะครับ #AdminPT