THAI : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [THAI] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 7.5 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 5,500) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิเริ่มมีในปี 2559 -ROE เป็นบวกปี 2559 -อัตรากำไรสุทธิเป็นบวกปี 2559 ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services) [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [AAV] 4 ปีล่าสุด -หนี้สินรวม มากกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น ประมาณ 1 เท่ากว่าๆ (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 500) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย -ROE ประมาณ 6% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 4% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ คอมเมนต์หรือ inbox มาได้เลยครับ หรือใครอยากให้ผมสรุปบริษัทไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ผมจะไล่ทำให้แน่นอนครับ ^^ แล้วพบกับบริษัทใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 6 โมงเย็นนะครับ #AdminPT

BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัทดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผมยังเป็นมือใหม่มากๆ ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ คอมเมนต์หรือ inbox มาได้เลยครับ หรือใครอยากให้ผมสรุปบริษัทไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ผมจะไล่ทำให้แน่นอนครับ ^^ แล้วพบกับบริษัทใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 6 โมงเย็นนะครับ

BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ เนื่องจากผมยังเป็นมือใหม่มากๆ ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ คอมเมนต์หรือ inbox มาได้เลยครับ หรือใครอยากให้ผมสรุปบริษัทไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ผมจะไล่ทำให้แน่นอนครับ ^^ แล้วพบกับบริษัทใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 6 โมงเย็นนะครับ