TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทวันนี้ เป็นบริษัทใกล้ตัวพวกเรา หลายคนเคยเจ็บช้ำกับมันมานักต่อนักแล้ว...TT TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มทรู แบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ธุรกิจออนไลน์ ภายใต้ทรูออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการบรอดแบนด์ บริการโครงข่ายข้อมูล บริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการเสริมต่าง ๆ (2) ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ทรูมูฟ เอช ซึ่งให้บริการครบทุกมิติทั้งระบบ 4.5G/4G 3G และ 2G ที่ครอบคลุมสูงสุดทั่วประเทศ ผ่านการผสมผสานคลื่นย่านความถี่ต่ำและสูงได้อย่างลงตัว (3) ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ภายใต้ ทรูวิชั่นส์ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [TRUE] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2.5 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วผันผวน -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก [เพิ่มเติม!! … Continue reading TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สวัสดีครับ เมื่อสองอาทิตย์ก่อนผมเริ่มเปลี่ยนตาราง BMC นิดหน่อยเพื่อให้เหมาะสมกับการสรุปและวิเคราะห์หุ้นมากขึ้น มาวันนี้ เราก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับ ผมตัดสินใจเปลี่ยนตัวอักษรใหม่ครับ เพราะเห็นว่า ตัวใหม่นี้สวยงาม+อ่านง่ายกว่าตัวเดิมครับ พวกผมจะพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งๆขึ้นนะครับ ^^ เกริ่นมาซะยาว มาดูบริษัทวันนี้กันเลยครับ 555+ DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้  [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [DELTA] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิค่อนข้างคงที่ -ROE ประมาณ 20% … Continue reading DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

THAI : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [THAI] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 7.5 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 5,500) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิเริ่มมีในปี 2559 -ROE เป็นบวกปี 2559 -อัตรากำไรสุทธิเป็นบวกปี 2559 ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรมที่สอดคล้องกับทำเล สถานที่ตั้ง และกลุ่มเป้าหมาย เป็นธุรกิจหลัก โดยมีธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และธุรกิจบริหารอาคาร [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [ERW] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 200) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

LOXLEY : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นผู้ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง วางโครงข่าย พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า บำรุงรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษาสำหรับงานสารสนเทศและโทรคมนาคม งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน งานด้านระบบพลังงาน ระบบสื่อสารโทรทัศน์และวิทยุ ระบบไฟฟ้า และงานเฉพาะด้านที่เป็นสินค้าเทคโนโลยีระดับสูง 2) ธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และและสินค้าเคมีอุตสาหกรรม รวมทั้งขยายธุรกิจการค้าสู่ต่างประเทศ 3) ธุรกิจบริการ เป็นผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยครบวงจร และการบริหารจัดการงานสนามบิน รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4) ธุรกิจร่วมทุน เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางการค้าที่มีความชำนาญการและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [LOXLEY] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.5 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 2,000) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี (ยกเว้นปี 2556) -กำไรสุทธิลดลงทุกปี -ROE ลดลงทุกปี … Continue reading LOXLEY : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)