เจาะลึกหุ้น ADVANC ผ่าน 56-1

ADVANC บริษัทให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม คนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักในนามของ AIS ปัจจุบันมีลูกค้ามาเป็นอันดับ 1(รองมาเป็น True, Dtac ตามลำดับ) ลักษณะการประกอบธุริจ รายได้หลัมาจากบริการและให้เช่าอุปกรณ์และศูนย์ให้ข่าวสารทางโทรศัพทท์ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคในการใช้งานโทรศัพท์มือถือได้เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น เครือข่ายครอบคลุมทั่วถึงและใช้งานได้ดียิ่งขึ้นด้วยความเร็วสูงกว่าเดิม อีกทั้งสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลง พร้อมกับมีคอนเทนต์และ แอปพลิเคชันที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกใช้ ดังนั้น การใช้งานโทรศัพท์มือถือจึงเน้นไปที่การใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการข้อมูลที่มีสัดส่วนสูงกว่ารายได้จากการโทร นอกจากนี้ เอไอเอสยังขยายสู่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตามรูปแบบการใช้งานของลูกค้าในยุคดิจิทัล ธุรกิจหลักของเอไอเอส สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 1. ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบัน เอไอเอสได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยให้บริการทั้งเทคโนโลยี 2G 3G และ 4G ทั้งหมดนี้พร้อมรองรับลูกค้ารวมกว่า 41 ล้านราย โดยเป็นลูกค้าระบบเติมเงินประมาณ 34.6 ล้านราย และมีลูกค้าระบบรายเดือนประมาณ 6.4 ล้านราย ในปี 2559 … Continue reading เจาะลึกหุ้น ADVANC ผ่าน 56-1

[ส่องหุ้น TISCO ผ่าน BMC]

TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็น Holding Company ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [TISCO] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สิน (เป็นปกติของหุ้นแบงค์) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย -ROE ประมาณ 17% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 18% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

เจาะลึกหุ้น COM7 ผ่าน 56-1

COM7 บริษัทขายสินค้าไอทีประเภทต่างๆ ได้อานิสงส์จากการเป็นตัวแทนรายใหญ่ของ Apple แต่ในตลาดไอทีก้มีความเสี่ยงอยู่ มาดูกันเลย แผนภาพโครงสร้าง ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ (1) บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน ประกอบธุรกิจจําหน่ายสสินค้าไอทีและการให้บริการซ่อมแซมสินค้า  (2) บริษัท บานาน่า ชัวร์ จํากัด ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้า คอมพิวเตอร์มือสอง (3) บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จํากัด (บานาน่ากรุ๊ป) ประกอบธุรกิจจําหน่ายสนิค้าผ่านทางออนไลน์ (4) บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์จํากัด (ไอเทค) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเขียนโปรแกรมเชิงพาณิชย์ (5) บริษัท ดับเบิลเซเว่น จํากัด ประกอบธุรกิจบริหารการจัดการ TRUE by Comseven   รายได้ของบริษัท รายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยรายได้หลักจะมาจากการขายโทรศัพท์มือถือ รองลงมาเป็นแล็ปท็อป   ช่องทางการจำหน่าย ช่องทางการจำหน่าย   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ … Continue reading เจาะลึกหุ้น COM7 ผ่าน 56-1

[ส่องหุ้น BAY ผ่าน BMC]

BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนลเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก โดยธนาคารให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย รวมทั้งให้บริการทางการเงินผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และเครื่องจักร แฟคเตอริ่ง ไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [BAY] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินรวม (เป็นปกติของหุ้น bank) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นในปี 58 -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี -ROE ประมาณ 11% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 16% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

[ส่องหุ้น TOP ผ่าน BMC]

TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกัน มีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [TOP] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นพอๆกับหนี้สินรวม -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ขาดทุนในปี 57) -ROE ประมาณ 15% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 5% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน … Continue reading [ส่องหุ้น TOP ผ่าน BMC]