[ส่องหุ้น ESTAR ผ่าน BMC]

ESTAR : บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หรือให้เช่า และธุรกิจสนามกอล์ฟ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [ESTAR] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สินรวมประมาณ 5 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย -ROE ประมาณ 5% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 13% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Advertisements

[ส่องหุ้น CGD ผ่าน BMC]

CGD : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [CGD] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินรวมประมาณ 2 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มปี 59 -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

[ส่องหุ้น AMATAV ผ่าน BMC]

AMATAV : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) AMATAV ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นใน Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (บริษัทแกน) ร้อยละ 89.99 ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Amata City (Bien Hoa) ประเทศเวียดนาม โดยมีรายได้จาก 1) การขายที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย 2) การให้บริการเช่าโรงงานสำเร็จรูป อาคารสำนักงาน 3) การบริการสาธารณูปโภค   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [AMATAV] 2 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สินรวมประมาณ 1.3 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเท่าเดิม -กำไรสุทธิลดลง -ROE ลดลง -อัตรากำไรสุทธิลดลง ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน … Continue reading [ส่องหุ้น AMATAV ผ่าน BMC]

[ส่องหุ้น S ผ่าน BMC]

S : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [S] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นพอๆกับหนี้สินรวม -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นทุกปี -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

[ส่องหุ้น QH ผ่าน BMC]

QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า บ้านพร้อมที่ดิน หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย อาคารที่พักอาศัยให้เช่า (ธุรกิจเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ โรงแรม) อาคารสำนักงาน รวมทั้งรับจ้างบริหาร และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [QH] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินรวมประมาณ 1.3 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มปี 58 -กำไรสุทธิค่อนข้างคงที่ -ROE ประมาณ 17% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 15% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ