[ส่องหุ้น A ผ่าน BMC]

A : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) โครงการบ้านเดี่ยว โดยจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้น หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ 2) โครงการทาวน์เฮาส์ และ 3) โครงการคอนโดมิเนียม โดยเน้นทำเลใจกลางเมืองบริษัทมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือคอมมิวนิตี้มอลล์ ในชื่อว่า Pickadaily Bangkok   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [A] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินรวมประมาณ 3 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Advertisements

[ส่องหุ้น PRIN ผ่าน BMC]

PRIN : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และประเภทอาคารชุดพักอาศัย   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [PRIN] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นพอๆกับหนี้สิน -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วค่อนข้างคงที่ -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

[ส่องหุ้น PSH ผ่าน BMC]

PSH : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PSH ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัทแกน ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

[ส่องหุ้น TFD ผ่าน BMC]

TFD : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [TFD] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินรวมประมาณ 3.7 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 300) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระเพิ่มขึ้นบางปี -กำไรสุทธิขาดทุนเกือบทุกปี -ROE ติดลบ -อัตรากำไรสุทธิติดลบ ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

[ส่องหุ้น APEX ผ่าน BMC]

APEX : บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นอาคารชุดโรงแรม อาคารชุดพักอาศัย และที่ดินจัดสรรพร้อมบ้านพักตากอากาศ รวมถึงให้บริการจัดการให้เช่าห้องชุด หรือบ้านพักตากอากาศที่ลูกค้าซื้อบางส่วนนำออกให้เช่าในระบบโรงแรม โดยบริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ และมีผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อตามที่ระบุในสัญญา [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [APEX] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นพอๆกับหนี้สิน -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้น -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ