ส่องหุ้น SMPC ผ่าน BMC

SMPC : บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [SMPC] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.5 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้น -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี -ROE ประมาณ 42% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 11% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Advertisements

SITHAI : บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากเมลามีน สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [SITHAI] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.3 เท่า (เป็นเจ้าหนี้ประมาณ 1,000) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิลดลงเรื่อยๆ -ROE ลดลงเรื่อยๆ -อัตรากำไรสุทธิลดลงเรื่อยๆ ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

NEP : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [NEP] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้น มากกว่าหนี้สินรวมประมาณ 7 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วค่อนข้างคงที่ แต่ปี 59 เพิ่มมาเยอะ -กำไรสุทธิ…ไม่เคยมีครับ เพราะขาดทุนมาโดยตลอด 555+ -ROE ก็เป็นไปตามกำไรครับ ติดลบมาโดยตลอด -อัตรากำไรสุทธิก็ไม่แพ้กันครับ ติดลบรัวๆเช่นกัน ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT