VGI : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณา โดยเน้นเครือข่ายสื่อโฆษณาที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคสมัยใหม่ (Lifestyle Media) ปัจจุบันเครือข่ายสื่อโฆษณาที่ให้บริการประกอบด้วย สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน และสื่อโฆษณาอื่นๆ เช่น การเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณา และการบริหารจัดการสื่อโฆษณาให้กับโครงการต่างๆ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [VGI] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2.5 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นทุกปี -กำไรสุทธิเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 30% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

Advertisements

EPCO : บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [EPCO] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวม มากกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น ประมาณ 2.5 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 150) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นตลอด -กำไรสุทธิมีแนวโน้มลดลง -ROE ประมาณ 15% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 20% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

บริษัทนี้เจอบ่อยมากครับ ใครขับรถ/ใช้รถประจำทาง(ที่ไม่ได้เล่นแต่มือถืออย่างเดียว) รับรองว่ายังไงก็ต้องเคยเห็นแน่นอนครับ คุ้นชื่อกันแน่นอน 55555 PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ธุรกิจหลักดังนี้ 1.สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) 2.สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง (Static Media) 3.สื่อโฆษณาดิจิตอลกลางแจ้ง (Digital Media) 4.สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Mall Media) 5.สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media) 6.สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media) เนื่องจากผมยังเป็นมือใหม่มากๆ ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ คอมเมนต์หรือ inbox มาได้เลยครับ หรือใครอยากให้ผมสรุปบริษัทไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ผมจะไล่ทำให้แน่นอนครับ ^^ แล้วพบกับบริษัทใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 6 โมงเย็นนะครับ

MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ธุรกิจลานสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า ธุรกิจการสร้างและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ และธุรกิจบริการสื่อโฆษณา เนื่องจากผมยังเป็นมือใหม่มากๆ ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ คอมเมนต์หรือ inbox มาได้เลยครับ หรือใครอยากให้ผมสรุปบริษัทไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ผมจะไล่ทำให้แน่นอนครับ ^^ แล้วพบกับบริษัทใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 6 โมงเย็นนะครับ