[ส่องหุ้น 2S ผ่าน BMC]

2S : บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [2S] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สินรวมประมาณ 1.5 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเท่าเดิมทุกปี -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Advertisements

[ส่องหุ้น SALEE ผ่าน BMC]

SALEE : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโดยกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกและฉีดพลาสติก โดยมีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้าคุณภาพสูงและธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ฉีดและขึ้นรูปพลาสติก [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [SALEE] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สินประมาณ 3 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นปี 57 -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

PIMO : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กำลังสำหรับอุตสาหกรรม และเครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปา โดยแบ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งจ้างผลิต (OEM) และ การผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า Pioneer Motor ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [PIMO] 2 ปีล่าสุด - ส่วนของผู้ถือหุ้น มากกว่า หนี้สินรวมประมาณ 2 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี -ROE ประมาณ 12% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 6% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT