เจาะลึกหุ้น ADVANC ผ่าน 56-1

ADVANC บริษัทให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม คนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักในนามของ AIS ปัจจุบันมีลูกค้ามาเป็นอันดับ 1(รองมาเป็น True, Dtac ตามลำดับ) ลักษณะการประกอบธุริจ รายได้หลัมาจากบริการและให้เช่าอุปกรณ์และศูนย์ให้ข่าวสารทางโทรศัพทท์ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคในการใช้งานโทรศัพท์มือถือได้เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น เครือข่ายครอบคลุมทั่วถึงและใช้งานได้ดียิ่งขึ้นด้วยความเร็วสูงกว่าเดิม อีกทั้งสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลง พร้อมกับมีคอนเทนต์และ แอปพลิเคชันที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกใช้ ดังนั้น การใช้งานโทรศัพท์มือถือจึงเน้นไปที่การใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการข้อมูลที่มีสัดส่วนสูงกว่ารายได้จากการโทร นอกจากนี้ เอไอเอสยังขยายสู่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตามรูปแบบการใช้งานของลูกค้าในยุคดิจิทัล ธุรกิจหลักของเอไอเอส สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 1. ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบัน เอไอเอสได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยให้บริการทั้งเทคโนโลยี 2G 3G และ 4G ทั้งหมดนี้พร้อมรองรับลูกค้ารวมกว่า 41 ล้านราย โดยเป็นลูกค้าระบบเติมเงินประมาณ 34.6 ล้านราย และมีลูกค้าระบบรายเดือนประมาณ 6.4 ล้านราย ในปี 2559 … Continue reading เจาะลึกหุ้น ADVANC ผ่าน 56-1

[ส่องหุ้น ILINK ผ่าน BMC]

ILINK : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ธุรกิจของ ILINK และบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้ (1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution Business) เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเป็นผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cablig) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลกได้แก่ LINK และ COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP) และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้แก่ 19" GERMANY EXPORT RACK (2) ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Engineering Business) เป็นธุรกิจรับออกแบบ/ก่อสร้าง และรับเหมา งานโครงการสายเคเบิ้ลใต้น้ำ (Submarine Cable) ร่วมกับใยแก้วนำแสง (สาย Composite) หรือโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงรวมถึงงานโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) สายไฟฟ้าใต้ดิน (Under Ground Cable) สถานีไฟฟ้าย่อย … Continue reading [ส่องหุ้น ILINK ผ่าน BMC]

TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทวันนี้ เป็นบริษัทใกล้ตัวพวกเรา หลายคนเคยเจ็บช้ำกับมันมานักต่อนักแล้ว...TT TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มทรู แบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ธุรกิจออนไลน์ ภายใต้ทรูออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการบรอดแบนด์ บริการโครงข่ายข้อมูล บริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการเสริมต่าง ๆ (2) ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ทรูมูฟ เอช ซึ่งให้บริการครบทุกมิติทั้งระบบ 4.5G/4G 3G และ 2G ที่ครอบคลุมสูงสุดทั่วประเทศ ผ่านการผสมผสานคลื่นย่านความถี่ต่ำและสูงได้อย่างลงตัว (3) ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ภายใต้ ทรูวิชั่นส์ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [TRUE] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2.5 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วผันผวน -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก [เพิ่มเติม!! … Continue reading TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

THCOM : บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ คอมเมนต์หรือ inbox มาได้เลยครับ หรือใครอยากให้ผมสรุปบริษัทไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ผมจะไล่ทำให้แน่นอนครับ ^^ แล้วพบกับบริษัทใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 6 โมงเย็นนะครับ #AdminPT

AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integration) รวมถึงการจัดหาสินค้า Application of Turnkey Projects จนไปถึงสัญญาการให้บริการของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน เนื่องจากผมยังเป็นมือใหม่มากๆ ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ คอมเมนต์หรือ inbox มาได้เลยครับ หรือใครอยากให้ผมสรุปบริษัทไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ผมจะไล่ทำให้แน่นอนครับ ^^ แล้วพบกับบริษัทใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 6 โมงเย็นนะครับ