[ส่องหุ้น THANI ผ่าน BMC]

THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [THANI] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินรวมประมาณ 5.6 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นปี 57, 58 -กำไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น -ROE เฉลี่ยประมาณ 20% -อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 28% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Advertisements

ส่องหุ้น KTC ผ่าน BMC

KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อบุคคล (Personal Loan) ธุรกิจบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัญชี ค(3) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดผ่านทางเครือข่าย และประเภทบัญชี ค(5) การให้บริการรับชำระเงินแทน [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [KTC] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินประมาณ 5 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น -ROE ประมาณ 25% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 14% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

[ส่องหุ้น S11 ผ่าน BMC]

S11 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือบุคคลธรรมดารายย่อยทั่วไป ซึ่งมีรายได้มั่นคงระดับกลางถึงระดับล่าง โดยรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการด้านเช่าซื้อเป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ร้อยละ 97.80 และรถจักรยานยนต์ใช้แล้วร้อยละ 2.20 โดยส่วนใหญ่มีราคาเฉลี่ยคันละประมาณ 50,000 - 52,500 บาท เป็นรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นยี่ห้อที่มีความนิยมในตลาด ได้แก่ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ โดยกว่าร้อยละ 90 ของรถจักรยานยนต์ที่ทำการเช่าซื้อทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า  [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [S11] 2 ปีล่าสุด -หนี้สินรวมพอๆกับส่วนของผู้ถือหุ้น -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น -ROE ประมาณ 24% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 31% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

ส่องหุ้น SAWAD ผ่าน BMC

SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ" ซึ่งประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่  1) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 2) สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับ 3) บริหารสินทรัพย์ 4) รับจ้างติดตามหนี้ 5) บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [SAWAD] 3 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2 เท่า (เป็นเจ้าหนี้ประมาณ 500) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นทุกปี -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี -ROE ประมาณ 35% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 35% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

MTLS : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [MTLS] 3 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2.5 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี -ROE ประมาณ 18% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 31% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT