SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือและบริษัทร่วมเพื่อดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้ (1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม แบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M) (2) ธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบรีดลอน (Roll Forming Metal Sheet) รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวกับหลังคาและฝาผนังอื่นๆ (3) ธุรกิจจำหน่ายและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) (4) ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อแก่บริษัท และโรงงานต่างๆ ในการลงทุนทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) และระบบประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อประหยัดพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในประเทศ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [SPCG] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2 เท่า (เป็นเจ้าหนี้ประมาณ 1,000) … Continue reading SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [PTT] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวม มากกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น ประมาณ 1.5 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 160,000) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ปล.เห็นช่องว่างๆมั้ยเอ่ย? ช่วยกันเติมหน่อยครับ >< ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ- ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน-ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ-ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน- ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [GUNKUL] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวม มากกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น ประมาณ 1.5 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 715) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นทุกปี -กำไรสุทธิลดลงเรื่อยๆ -ROE คาดการณ์ยาก ลดลงทุกปี -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 15% ปล.เว้นช่องซะเยอะเลยบริษัทนี้ 55555 ใครพอรู้ช่วยกันเติมหน่อยนะครับ ^^ ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

RATCH : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ดำเนินงานในรูปแบบ Holding company ซึ่งลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นบริษัทย่อยหลักที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] 4 ปีที่ผ่านมา - ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สินประมาณ 2 เท่า - มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ - กำไรสุทธิค่อนข้างคงที่ - ROE อยู่ที่ประมาณ 9% - อัตรากำไรสุทธิอยู่ในระดับประมาณ 10% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

GLOW : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) พิเศษ!! สรุปงบการเงินขั้นพื้นฐานสู่การต่อยอด!!

กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในฐานะรายใหญ่ (IPP - Independent Power Producer) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ (Cogeneration Business) ในฐานะผู้ผลิตรายเล็ก (SPP - Small Power Producer) รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกล้เคียง [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] จาก 4 ปีที่ผ่านมา - หนี้สินมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น - มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ แสดงว่าบริษัท จัดการบริหารเงินทุนได้อย่างดี - กำไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย - ROE มีค่าประมาณ 19% แม้จะขึ้นลงบ้าง - อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 13% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT