[ส่องหุ้น TOP ผ่าน BMC]

TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกัน มีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [TOP] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นพอๆกับหนี้สินรวม -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ขาดทุนในปี 57) -ROE ประมาณ 15% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 5% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน … Continue reading [ส่องหุ้น TOP ผ่าน BMC]

[ส่องหุ้น BANPU ผ่าน BMC]

BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจถ่านหิน ที่ผลิตจากเหมืองที่บริษัทลงทุนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย 2) ธุรกิจไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย (มาบตาพุด ระยอง) และที่ลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [BANPU] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินประมาณ 2 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 2,000) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคากการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

ส่องหุ้น SUPER ผ่าน BMC

SUPER : บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) SUPER เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Operation and Maintenance services) ให้แก่บริษัทต่างๆที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทดแทน ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) พลังงานขยะ (Waste Energy) และพลังงานลม (Wind Energy) ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าฯทั้งที่เป็นของกลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทอื่นภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายขอบเขตธุรกิจไปยังธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [SUPER] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินประมาณ 3 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 3,500) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นปี 56,57 -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคากการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

[ส่องหุ้น TTW ผ่าน BMC]

TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยบริษัทดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ อ.เมืองสมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับบริษัทย่อยดำเนินการในเขต จ. ปทุมธานี  [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [TTW] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นกับหนี้สินพอๆกัน -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิมีแนวโน้มลดลง -ROE ประมาณ 23% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 46% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

เจาะลึกหุ้น SPCG ผ่าน 56-1

-SPCG ทำอะไรบ้าง? 1. ธุรกิจลงทุนพัฒนาและบำรุงรักษาโซลาร์ฟาร์ม เป็นผู้นำในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร 2. ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง มุ่งเน้นการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมกับธุรกิจโซลาร์ฟาร์มเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เช่น โครงยึดแผง และหลังคาแผงโซลาร์ (Solar Roof) เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐด้านการส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3. ธุรกิจจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา   -รายได้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท กล่าวคือ 1. รายได้จากธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ (1) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์ฟาร์ม (2) รายได้จากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (EPC)  (3) รายได้จำกธุรกิจบริการดานการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (OM&M)2. รายได้จากธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ (1) รายได้จากการขาย (2) รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง 3. รายได้จากธุรกิจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ (1) รายได้จากการขาย (2) รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง … Continue reading เจาะลึกหุ้น SPCG ผ่าน 56-1