[ส่องหุ้น STPI ผ่าน BMC]

STPI : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [STPI] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สินรวมประมาณ 8 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นปี 58 -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Advertisements

[ส่องหุ้น PREB ผ่าน BMC]

PREB : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [PREB] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินรวมประมาณ 1.5 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี -ROE ประมาณ 30% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 7.7% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

[ส่องหุ้น ITD ผ่าน BMC]

ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ที่มีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคขั้นสูง และขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย  [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [ITD] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 5 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ (เพิ่มแค่ปี 56) -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

UNIQ : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

รับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ทั้งงานแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Design Services) ซึ่งให้บริการครบวงจรทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง และงานรับก่อสร้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยมุ่งเน้นที่งานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนั้นมีธุรกิจพัฒนาที่ดินและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮาส์ โดยเน้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [UNIQ] 4 ปีล่าสุด -หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2.5 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 8,000) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี (ยกเว้นปี 2556) -กำไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น -ROE ประมาณ 15% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 7% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทก่อสร้างที่สามารถรับบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [CK] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้น น้อยกว่าหนี้สินรวมประมาณ 3 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 6,000) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ (นับจากปี 57) -กำไรสุทธิแทบจะคงที่ ลดนิดหน่อย -ROE ประมาณ 10% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 5% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT