[ส่องหุ้น GLOBAL ผ่าน BMC]

GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวนแบบควบวงจร (one stop shopping center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า โกลบอล เฮ้าส์ (Global House) โดยนำระบบ Drive-through มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้า   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [GLOBAL] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นพอๆกับหนี้สินรวม -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นทุกปี -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี -ROE ประมาณ 7.6% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 5.8% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Advertisements

เจาะลึกหุ้น COM7 ผ่าน 56-1

COM7 บริษัทขายสินค้าไอทีประเภทต่างๆ ได้อานิสงส์จากการเป็นตัวแทนรายใหญ่ของ Apple แต่ในตลาดไอทีก้มีความเสี่ยงอยู่ มาดูกันเลย แผนภาพโครงสร้าง ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ (1) บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน ประกอบธุรกิจจําหน่ายสสินค้าไอทีและการให้บริการซ่อมแซมสินค้า  (2) บริษัท บานาน่า ชัวร์ จํากัด ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้า คอมพิวเตอร์มือสอง (3) บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จํากัด (บานาน่ากรุ๊ป) ประกอบธุรกิจจําหน่ายสนิค้าผ่านทางออนไลน์ (4) บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์จํากัด (ไอเทค) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเขียนโปรแกรมเชิงพาณิชย์ (5) บริษัท ดับเบิลเซเว่น จํากัด ประกอบธุรกิจบริหารการจัดการ TRUE by Comseven   รายได้ของบริษัท รายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยรายได้หลักจะมาจากการขายโทรศัพท์มือถือ รองลงมาเป็นแล็ปท็อป   ช่องทางการจำหน่าย ช่องทางการจำหน่าย   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ … Continue reading เจาะลึกหุ้น COM7 ผ่าน 56-1

[ส่องหุ้น SINGER ผ่าน BMC]

SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ซิงเกอร์ เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลีกซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจำหน่ายต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ซึ่ง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [SINGER] 4 ปีล่าสุด -หนี้สินรวมพอๆกับส่วนของผู้ถือหุ้น -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิลดลงทุกปี -ROE ลดลงทุกปี -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 6%ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ … Continue reading [ส่องหุ้น SINGER ผ่าน BMC]

[ส่องหุ้น KAMART ผ่าน BMC]

KAMART : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และผิวกาย, กลุ่มอุปกรณ์ความงาม, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่นๆ  [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [KAMART] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สินรวมประมาณ 2 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ (เพิ่มแค่ปี 56) -กำไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น -ROE ประมาณ 30% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 17% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

LOXLEY : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นผู้ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง วางโครงข่าย พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า บำรุงรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษาสำหรับงานสารสนเทศและโทรคมนาคม งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน งานด้านระบบพลังงาน ระบบสื่อสารโทรทัศน์และวิทยุ ระบบไฟฟ้า และงานเฉพาะด้านที่เป็นสินค้าเทคโนโลยีระดับสูง 2) ธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และและสินค้าเคมีอุตสาหกรรม รวมทั้งขยายธุรกิจการค้าสู่ต่างประเทศ 3) ธุรกิจบริการ เป็นผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยครบวงจร และการบริหารจัดการงานสนามบิน รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4) ธุรกิจร่วมทุน เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางการค้าที่มีความชำนาญการและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [LOXLEY] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.5 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 2,000) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี (ยกเว้นปี 2556) -กำไรสุทธิลดลงทุกปี -ROE ลดลงทุกปี … Continue reading LOXLEY : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)