HFT : บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [HFT] 4 ปีล่าสุด - ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สินรวมประมาณ 6 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิค่อนข้างคงที่ -ROE ประมาณ 16% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 13%   ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

CWT : บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก และบริการฟอกหนัง 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ เช่น Toyota Honda Nissan Isuzu Mazda Mitsubishi และ Chevrolet นอกจากนี้บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท ชัยวัฒนากรีนเพาเวอร์ จำกัด ในสัดส่วน 100% โดยมีเป้าหมายเพื่อประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้น) บริษัท ในกลุ่มพลังงานทดแทน [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] 4 ปีล่าสุด -หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนิดหน่อย -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นทุกปี -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง -ROE สม่ำเสมอ ประมาณ 5% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 3% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT