BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ
1) ธุรกิจถ่านหิน ที่ผลิตจากเหมืองที่บริษัทลงทุนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย
2) ธุรกิจไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย (มาบตาพุด ระยอง) และที่ลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

banpu
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

[เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [BANPU]

Picture3.png
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

4 ปีล่าสุด
-ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินประมาณ 2 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 2,000)
-มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
-กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก
-ROE คาดการณ์ยาก
-อัตรากำไรสุทธิคากการณ์ยาก

ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s