ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ที่มีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคขั้นสูง และขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

itd
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

 [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [ITD]

Picture6.png
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

4 ปีล่าสุด
– หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 5 เท่า
-มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ (เพิ่มแค่ปี 56)
-กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก
-ROE คาดการณ์ยาก
-อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก

ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s