ดำเนินงานในรูปแบบ Holding company ซึ่งลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นบริษัทย่อยหลักที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ.

ratch
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

[เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!]

Picture2
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

4 ปีที่ผ่านมา
– ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สินประมาณ 2 เท่า
– มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่
– กำไรสุทธิค่อนข้างคงที่
– ROE อยู่ที่ประมาณ 9%
– อัตรากำไรสุทธิอยู่ในระดับประมาณ 10%

ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

#AdminPT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s